Delta på årsstämman 2022 via Skype

Även i år har styrelsen beslutat att det går bra att delta på stämman via Skype, för att möjliggöra att så många medlemmar som möjligt ska kunna delta.

Stämman börjar tisdag 24 maj 2022, kl 19:00.

Klicka här för att delta.