Kallelse till årsstämma 2021

Styrelsen kallar föreningens medlemmar till årsstämma. Stämman kommer äga rum den 8 juli mellan klockan 19:00-21:00, och kommer i år hållas i entrén för de som vill närvara fysiskt, alternativt på innergården om vädret och Skype-utrustningen tillåter. Kom bara om du är frisk.

Information angående COVID-19

Styrelsen har beslutat att i så pass bred utsträckning som möjligt minimera det fysiska deltagandet vid årets stämma, detta för att värna alla medlemmars hälsa till följd av den pågående coronapandemin. För att detta ska kunna uppnås vidtas följande åtgärder:

  • Ombud har via bifogad fullmakt möjlighet att företräda upp till fyra medlemmar. Detta i enlighet med lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (2020:198).
  • Möjliggöra digital närvaro genom tillhandahållandet av en Skype-länk för samtliga medlemmar. Maila styrelsen@hugin23.se för information om deltagande via Skype.

Styrelsen önskar dig som medlem varmt välkommen!