Föreningen

Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Hugin 23 vid Tre Liljor i Stockholm. Fastigheten upprättades år 1926 och består idag av 40st bostadsrätter, samt tre stycken lokaler med hyresrätt. Föreningen bildades år 2007 och är en så kallad äkta förening. Fastigheten består av två uppgångar, A och B. Trappuppgång A består av 12st lägenheter, medan trappuppgång B består av 28 lägenheter.

Bostadsrättsformen innebär att huset ägs av föreningen och att föreningens medlemmar, bostadsrättshavarna, gemensamt är ansvariga för fastighetens skötsel och föreningens ekonomi. Medlemmarnas personliga engagemang är grundläggande för fastighetens bevarande och trivseln i föreningen. Därför kan endast fysiska personer antas som medlemmar och uthyrning i andra hand tillåts endast efter prövning av styrelsen.

För att du ska trivas på bästa sätt har föreningen satt samman ett antal ordningsregler. Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar. Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten.

Läs gärna vidare kring föreningens ordningsregler och stadgar. Föreningens organisationsnummer är 702000-9119.

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågor. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset.

Styrelsen skall genom förutseende och förebyggande underhåll hålla byggnadens yttre delar, dess stomme och de gemensamma utrymmena i sådant skick att fastigheten alltid erbjuder medlemmarna ett attraktivt, bekvämt och säkert boende.

Styrelsen för 2021/2022 inkluderar följande personer.

Ordförande
Pontus Grönberg
Kassör
Patrik Holmsten
Ledamot
Sujit Shah
Anne Lehman
Maria af Ekenstam
Suppleant
Niklas Pehrson

Revisor
Ess2

Valberedning
Lena Lindblad
Maria af Ekenstam

Vill du komma i kontakt med styrelsen gör du det enklast genom att skicka ett mail till adressen styrelsen@hugin23.se.