Säkerhetsdörrar

Föreningen tillåter att var och en byter ut sin originaldörr till en säkerhetsdörr på egen bekostnad, förutsatt att dessa regler följs. Det övergripande målet är att säkerhetsdörrarna ska efterlikna originaldörrarna i möjligaste mån, så att vi bibehåller ett enhetligt intryck i trapphuset.

I ett första skede kommer styrelsen ombesörja en gemensam beställning för de medlemmar som är intresserade av detta. Efter denna process kommer varje medlem efter ansökan till styrelsen få byta ut sin lägenhetsdörr till en säkerhetsdörr.

Regler vid byte till säkerhetsdörr

 1. Ansökan om byte till säkerhetsdörr ska ske skriftligen till styrelsen, det går bra att skicka ett mail om detta.
 2. För att bibehålla ett enhetligt intryck i trapphuset är det en förutsättning att medlemmen enbart använder sig av den leverantör av säkerhetsdörrar som styrelsen anvisar, för närvarande är det Stockholms Inbrottsskydd på Tomtebogatan.
 3. I linje med punkt 2 är det enbart tillåtet att välja samma dörrmodell och utsmyckning som valdes när den första gemensamma beställningen gjordes. Detta för att säkerställa ett enhetligt intryck i trapphuset. Styrelsen har mer information om detta.
 4. Den nya dörren ska efterlikna originaldörrarna i möjligaste mån.
 5. Den nya dörren ska ha brevinkast i mässing och övriga beslag ska även de vara i mässing.
 6. Befintlig namnskylt behöver fräsas in i den nya dörren på samma sätt som i originaldörren.
 7. Någon åverkan på dörrfodret i trapphuset får inte ske.
 8. Medlemmen ansvarar fortsatt bland annat för underhållet av lås och dörrens insida, allt i enlighet med föreningens stadgar.
 9. Medlemmen bekostar dörrbytet själv, föreningen ger ingen ersättning för detta.
 10. Medlemmen är fullt ansvarig för dörrbytet och skador som eventuellt orsakas, exempelvis skador på puts eller dörrfoder. Det är medlemmens skyldighet att se till att eventuella skador återställs till originalskick. Om detta inte görs kan styrelsen besluta om återställning på medlemmens bekostnad.
 11. Föreningen och styrelsen förbehåller sig rätten att ändra dessa regler från tid till annan.