Andrahandsuthyrning

Grundregeln när det kommer till att hyra ut din lägenhet i andrahand är att detta kräver styrelsens samtycke, men också att ansökan om andrahandsuthyrning inkommer i mycket god tid innan det planerade datumet. Samtycket ska alltid finns skriftligt och innehålla skälet för begäran, tidsperioden samt vem som ska hyra lägenheten. Viktigt är också att dina skäl till andrahandsuthyrning är giltiga, annars kan Styrelsen komma att avslå din ansökan.

Styrelsen godkänner av princip aldrig andrahandsuthyrningar utan kopia av andrahandskontraktet. Inom detta kontrakt ska det även finns en tydlig klausul gällande besittningsskyddet. Vidare får inga namnlappar med andrahandsgästens namn sättas upp i porten eller på medlemmens dörr. Andrahandsgästen skall alltid använda sig av en c/o-adress till medlemmen. Det är också medlemmens namn som skall användas vid bokning av tvättstugan eller innegården.

I enlighet med föreningens stadgar tas en avgift ut vid andrahandsuthyrningen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 procent av gällande prisbasbelopp. Avgiften betalas av den medlem som upplåter sin lägenhet i andra hand.