Problem i tvättstugan

Sedan slutet av förra året har det varit problem med en av de två tvättmaskinerna i tvättstugan. En felanmälan är upprättad sen tidigare och styrelsen är medveten om problematiken.

Styrelsen för just nu en dialog med leverantören Electrolux kring hur vi på snabbast och mest långvariga vis ska agera för att de bägge maskinerna ska fungera så pass optimalt som möjligt. Detta tillsammans med julhelgerna har varit att processen dragit ut på tiden.

Styrelsens ambition är att hitta en lösning så skyndsamt som möjligt.

Författare: Carl-Johan

Boende och medlem i styrelsen