Snö och is på balkongen

Vintern är här med både kyla, snö och is. Det kalla vädret bidrar också till att balkonger snöar igen och bildar istappar.

Från styrelsens sida vill vi därför påminna samtliga medlemmar om att ni bär ansvaret för både renhållning och snöskottning av era balkonger.

Vidare information kring detta återfinns inom föreningens stadgar.

Författare: Carl-Johan

Boende och medlem i styrelsen