Ventilationskontroll

Föreningens fastighetsskötare Larix kommer att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) av samtliga lägenheter i B-uppgången. Kontrollen syftar till att bl.a. säkerställa att ventilationen i respektive lägenhet fungerar som det är tänkt. För att kontrollen ska kunna genomföras behöver Larix komma åt samtliga lägenheter under dagen. Boende i A-uppgången berörs inte av denna kontroll.

Kontrollen genomförs tisdagen den 7 maj kl. 08.00. Vid samma tidpunkt finns Larix på plats och tar emot din nyckel vid entrén. 

Det är viktigt att samtliga medlemmar bistår med sina nycklar, för att kontrollen ska kunna genomföras på ett smidigt vis.

Författare: Carl-Johan

Boende och medlem i styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.