Bostadsrättstillägg till hemförsäkringen

Styrelsen har beslutat att lägga till bostadsrättstillägget till föreningens gemensamma försäkring, istället för att varje enskild medlem behöver ha ett sådant tillägg till sin egna hemförsäkring. Vi har tagit detta beslut främst för att undvika att någon står utan tillägget, vilket skulle kunna drabba andra medlemmar och föreningen vid skada.

Om du som medlem är nöjd med bostadsrättstillägget som föreningen tecknat kan du höra av dig till ditt försäkringsbolag och ta bort det från din egna hemförsäkring.

Ovan är ett utdrag, fullständigt försäkringsbrev kan du ladda ner nedan.

OBS varje lägenhet behöver fortfarande ha en vanlig hemförsäkring.