Com Hem upphör med analoga sändningar

Med start den 26 maj upphör Com Hem med samtliga analoga tv-sändningar, och går helt över till digitala. Detta kan komma att påverka dig som medlem!

Har du redan idag en tv med stöd för digitala kanaler? Om du idag tittar på analoga kanaler via kabel-tv-uttaget, behöver du göra en ny kanalsökning för att hitta de digitala sändningarna.

Saknar din nuvarande tv stöd för digitala kanaler? Har du en äldre tv som inte kan ta emot digitala TV-sändningar behöver beställa hem en digital-tv-box från Com Hem.

Styrelsen hänvisar alla vidare frågor kring digitaliseringen, och hur du som medlem beställer hem en digitalbox hänvisas vidare till Comhem.

Vidare information återfinns också via www.comhem.se/tv/digitalisering

Författare: Carl-Johan

Boende och medlem i styrelsen