Information angående Covid-19

Just nu sprider sig det så kallade coronaviruset (Covid-19) över både Sverige, och större delen av världen. Inom Stockholm har Folkhälsomyndigheten tidigare gått ut och flaggat för en så kallad allmän spridning, men också rekommenderat stockholmarna om att vidta olika typer av försiktighetsåtgärder. Dessa inkluderar bland annat att.

  • Var uppmärksam på symtom på Covid-19 – De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.
  • Tvätta händerna ofta – Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
  • Hosta och nys i armvecket – När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar i föreningen att på lämpligt vis underlätta den rådande situationen för föreningens äldre medlemmar. Men också att varje medlem oavsett situation tar ett stort eget ansvar för sin hälsa, och för att försäkra sig om att inte sprida smittan vidare. 

Styrelsen följer händelseutvecklingen noga, men har hittills valt att inte fatta något beslut rörande föreningens kommande gemensamma aktiviteter, såsom vårstädningen eller årsstämman. Skulle situationen förändras kommer styrelsen att skyndsamt informera samtliga medlemmar.

Författare: Carl-Johan

Boende och medlem i styrelsen