Gemensam vårstädning


Lördag den 16 maj med start kl 14.00 hjälps vi alla åt att ställa i
ordning föreningens gemensamma ytor. Utöver möjligheten att lära
känna nya grannar och styrelsen, bidrar du samtidigt till en ökad
trivsel i föreningen.

Styrelsen tillhandahåller de som behövs under dagen. Efteråt bjuds
det på förtäring och dryck.

Författare: Carl-Johan

Boende och medlem i styrelsen