Underhållsarbete

Till följd av ett planerat underhållsarbete med föreningens undercentral i källaren kommer både vattnet och värmen i fastigheten att hållas avstängt enligt nedanstående schema. Arbetet kommer pågå under onsdag den 6 maj. Under detta arbete är det viktigt att samtliga medlemmar håller kranarna stängda.

Kallvatten – kl. 07:30 – 11:00
Varmvatten – kl. 07:30-15:00
Värme – kl. 07:30 – 15:00

Tips – Tappa i god tid upp vatten för kaffe, matlagning m.m.

Samtliga vidare frågor om arbetet hänvisas vidare till Stockholms Rörvision, kontaktuppgifter återfinns i trapphuset.

Författare: Carl-Johan

Boende och medlem i styrelsen