Kallelse till årsstämma

Styrelsen kallar föreningens medlemmar till årsstämma. Stämman kommer äga rum den 26 maj mellan klockan 19-21, och kommer i år hållas i entrén till fastigheten.

Information angående COVID-19

Styrelsen har beslutat att i så pass bred utsträckning som möjligt minimera det fysiska deltagandet vid årets stämma, detta för att värna alla medlemmars hälsa till följd av den pågående coronapandemin. För att detta ska kunna uppnås vidtas följande åtgärder:

  • Ombud har via bifogad fullmakt möjlighet att företräda upp till fyra medlemmar. Detta i enlighet med lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (2020:198).
  • Möjliggöra digital närvaro genom tillhandahållandet av en Skype-länk för samtliga medlemmar. 

Mer detaljerad information om logistiken kring årets stämma, inklusive information om hur du som medlem ansluter dig via Skype, kommer presenteras via anslag samt via hemsidan. Stämman kommer att hållas i entrén för de som vill närvara fysiskt. Kom bara om du är frisk.

Årsredovisningen tillhandahålls digitalt, men om du önskar en utskriven kopia så går det bra. Kontakta styrelsen.

Styrelsen önskar dig som medlem varmt välkommen!

Författare: Carl-Johan

Boende och medlem i styrelsen