Delta vid årsstämman via Skype

Till följd av den pågående coronapandemin har styrelsen gjort det möjligt att närvara digitalt via Skype vid mötet.

För att ansluta dig till årsstämman via Skype, vänligen klicka på denna länk.

Varmt välkommen!