Information från Styrelsen

Hej bästa medlemmar!

Styrelsen vill ta tillfället i akt och informera om aktuella händelser.

Dränering av gården

Som ni säkert har märkt pågår dräneringsarbete på vår innergård. Hittills har vår entreprenör Lawab inte stött på några större bekymmer och vi håller tummarna för att arbetet fortsätter rulla på som planerat. När arbetet är klart kommer vi ha ordentlig dränering längs med fasaden på innergården och tilläggsisolering. Förhoppningsvis har vi då förlängt byggnadens hållbarhet betydligt och får en trevligare miljö i källaren, särskilt källarens nedre plan där vatten trängt in vid flera tillfällen.

I samband med arbetet på gården kommer vi samtidigt passa på att fräscha upp gården så att vi får en trevligare utemiljö för alla medlemmar. Vi diskuterar delvis ny plattläggning, att ta bort det transparenta “skjultaket”, att flytta cykelstället till andra sidan gården så att grillen och planteringarna kan ta mer plats där cykelstället står idag och att åtgärda slänten för ett mer städat helhetsintryck samtidigt som vi säkerställer att slänten “hålls på plats” för framtiden.

Styrelsen är medveten om att information om dräneringsarbetet anslogs relativt nära inpå arbetets början. Vi ber om ursäkt för detta. Det berodde på att vi ville komma igång med arbetet så snart som möjligt efter att vi fick till ett avtal med Lawab och därigenom ge alla medlemmar möjlighet att kunna njuta av gården större delen av sommaren.

Vi vill påminna om att det är strängt förbjudet att beträda gården under tiden som dräneringsarbetet pågår (det gäller alla tider på dygnet).

***

Städdagar

Eftersom gårdsprojektet är i full gång under våren kommer vi inte anordna en traditionell vårstädning. Istället kommer styrelsen publicera en lista på aktiviteter som vi anser vara möjliga att utföra under rådande förhållanden, och uppmanar medlemmarna att hjälpa till med detta.

Vi vill påminna alla om vikten av att vi alla hjälper till och ställer upp för att hålla nere våra gemensamma kostnader och i slutändan avgifterna, det innebär även att se om vårt hus och exempelvis släcka lamporna efter sig i källaren.

***

Inspektion av stammar

Som en del av det pågående underhållsarbetet har styrelsen låtit genomföra en rörinspektion, för att få en bättre bild av våra stammars skick. Stammarna är utbytta i intervaller och det har rått viss osäkerhet gällande när byten skett och stammarnas nuvarande skick. I helhet kan vi konstatera att ingen stam behöver åtgärdas akut, men att byte av vissa stammar bör påbörjas inom en femårsperiod.

***

Årsstämma

Styrelsen planerar att årets stämma hålls tisdag den 24 maj. Officiell kallelse skickas ut vid ett senare tillfälle, men ni kan redan nu boka in datumet i kalendern.

Vid frågor når ni oss på styrelsen@hugin23.se